Anne AarakEigedomsmedhjelpar og sekretær Anne Aarak

Mobil: 915 88 355
Telefon: 35 60 01 90
E-post: anne@advokatevja.no
Utdanning: Bachelor i off.adm/øk.adm.
Medhjelpereksamen eigedomsmekling
Medhjelpereksamen oppgjør 

Yrkeserfaring:
2007-d.d. : Konsulent, Nissedal kommune
2010 – 2011: Konsulent, Kyrkjebygdheia AS
2016 – d.d,: Eigedomsmedhjelpar og sekretær, Advokat Inge M. Evja AS