Anne AarakEigedomsmedhjelpar og sekretær Anne Aarak

Mobil: 915 88 355
Telefon: 35 60 01 90
E-post: anne@advokatevja.no
Utdanning: Bachelor i off.adm/øk.adm.
Medhjelpereksamen eigedomsmekling
Medhjelpereksamen oppgjør 

Yrkeserfaring:
2016-d.d,:
Eigedomsmedhjelpar og sekretær, Advokat Inge M. Evja AS
2010-2011: Konsulent, Kyrkjebygdheia AS
2007-d.d.: Konsulent, Nissedal kommune