Kategori: Uncategorized

Vrådal -Triveleg og rimeleg familiehytte ved Vråvatn

Fritidseigedomen ligg landleg og fredeleg til, med nærleik til vatn og flott natur. Eigedomen er tilknytt Åsane hyttefelt, som er eit eldre felt ved Vråvatn. Hyttefeltet ligg på sørsida av Vråvatn langs Fv. 3392 mellom Vrådal og Vråliosen i Kviteseid kommune. Ved Vråvatn finn du fleire flotte badeplassar, små øyar og svaberg.

Gvammen – Sentrumsnær og innhaldsrik einebustad

Hjartdal er «kulturlandskapsbygda» med eit særmerkt og godt bevara kulturlandskap av nasjonal verdi. Både Tuddal og Hjartdal har sterke kulturtradisjonar knytt til folkemusikk og tradisjonshandverk. Den kjente felespelaren Knut Buen bur og verkar i Tuddal. Tekst henta frå heimesida til Hjartdal kommune. Vegforklaring Eigedomen ligg ved Hjartdalsvegen, rett ved matvarebutikken, ikkje så langt un…