Fjonevegen 5

Treungen Sentrumsnær tomannsbustad med flott hagestove og dobbel garasje

Flott eigedom som ligg sentralt i Treungen i eit område med eldre bebyggelse. Det er kort avstand til sentrum (500 m), idrettsanlegg, badeplassar og vakre turområde. Tomannsbustaden vert seld samla, og er både innhaldsrik og velhalde. Den vart oppført i 1921, men vart ombygd og utvida til ein horisontalt dela tomannsbustad i 1984 med BRA på 227 m2.