Frolandsvegen 709

FROLAND – Hyggeleg fritidsbustad med stor tomt

Fritidsbustaden ligg idyllisk til ved Øyavad på Froland, om lag 600 meter over havet. Eit område med god avstand mellom fritidseigedomane. Naturen er særlig flott med skog- og høgfjellsterreng, og svært gode turmoglegheiter både sommar- og vinterstid. Det er fleire tur- og skiløyper ein kan nytte seg av, og tidlegare eigar har særleg satt pris på nydelege skiturar mot Strandstøyldalen og Vendal…