Hellebruvegen 4

Brunkeberg – Einebustad med utleigedel og stor tomt

Eigedomen ligg fint til nedst i eit roleg og etablert bustadfelt på Brunkeberg i Kviteseid kommune, med stor tomt hellande i sørleg retning. Det er berre eit par kilometer til Brunkeberg oppvekstsenter langs gang- og sykkelveg, og det er kort gangavstand til ekspressbusstopp på E-134.