Advokat Inge M. EvjaAdvokat Inge Magnus Evja

Mobil: 917 12 680
Telefon: 35 60 01 90
E-post: post@advokatevja.no
Utdanning: Cand.jur. 2004

Fagfelt:
Konkursrett
Arverett
Fast eigedoms rettsforhold
Odelsrett

Yrkeserfaring:
2005-2010:  Rådgjevar, Olje- og energidepartementet
2010-2013: Dommarfullmektig, Vest-Telemark tingrett
2013–2014 (6 mnd.): Konstituert sorenskrivar, Vest-Telemark tingrett
2014- d.d.: Eigen advokatpraksis