Advokat Kristine Sandall

Mobil: 936 30 139
Telefon:
35 60 01 90 
E-post: kristine@advokatevja.no
Utdanning: Cand. jur. 2004

Fagfelt:
Barne– og familierett
Forvaltningsrett
Konkursrett

Yrkeserfaring:
2019-d.d.: Advokat, Advokat Inge M. Evja AS
2017-2019: Advokatfullmektig, Advokat Inge M. Evja AS
2014-2016: Seniorrådgjevar, Nav Arbeidslivssenter Telemark
2009-2014: Leiar, Nav Nissedal
2007-2009: Rådgjevar, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2005-2007: Fyrstekonsulent, Fylkesmannen i Oslo og Akershus