Kyrkjeneset

Bustadeigedom og campingplass i fantastiske omgjevnadar

Eigedomen er ein kombinera bustadeigedom- og campingplass med eit samla areal på om lag 6 daa. Eigedomen ligg svært idyllisk og solrikt til på eit nes med lang strandlinje mot den store innsjøen Nisser. Sjølv om eigedommen ligg sentralt, opplevast den skjerma frå sentrum og riksvegen.