Sak 474 – Skippergata 21

Einebustad med uthus/ garasje

Einebustaden ligg sentralt i eit bustadfelt i Fyresdal sentrum, Folkestadbyen. Eigedomen er merka med til-sals-skilt. Sjå vedlagt kart for vegforklaring.