Advokat Inge M. Evja AS har hovudkontor i Kviteseidbyen i Vest-Telemark.

Vi har også kontor i Treungen sentrum i Nissedal kommune.
Her finn du oss i 2. etasje i Treungen Teknologipark.

Ta kontakt for avtale.

Kva kan vi tilby

Vi kan tilby advokattenester innanfor dei fleste rettsområde, med særleg kompetanse innan:

  • Konkursrett
  • Arverett
  • Odelsrett
  • Rettsforhold knytt til fast eigedom
  • Jordskifterett
  • Forvaltningsrett

Fast eigedom

Vi har mange oppdrag knytt til sal av fast eigedom i heile Vest-Telemark, både oppgjers- og salsoppdrag.
Vårt kontor i Kviteseidbyen ligg midt i Vest-Telemark, det gjev eit godt utgangspunkt for lokalkunnskap.

Sal av mjølkekvote

Vi kan tilby aktiv mekling, juridisk bistand og trygt oppgjer.

Kundar

Våre kundar er privatpersonar, privat næringsliv og offentleg sektor. I tillegg har vi oppdrag frå domstolane i form av konkursbu, dødsbu og tvangssal.

Våre tilsette

Les om våre tilsette her.