Vrådal -Triveleg og rimeleg familiehytte ved Vråvatn

Fritidseigedomen ligg landleg og fredeleg til, med nærleik til vatn og flott natur. Eigedomen er tilknytt Åsane hyttefelt, som er eit eldre felt ved Vråvatn. Hyttefeltet ligg på sørsida av Vråvatn langs Fv. 3392 mellom Vrådal og Vråliosen i Kviteseid kommune. Ved Vråvatn finn du fleire flotte badeplassar, små øyar og svaberg.