Advokat Inge Magnus Evja

Mobil: 917 12 680
Telefon: 35 60 01 90
E-post: post@advokatevja.no
Utdanning: Cand.jur. 2004

Fagfelt:
Konkursrett
Arverett
Fast eigedoms rettsforhold
Odelsrett

Yrkeserfaring:
2014-d.d.:
Eigen advokatpraksis
2013-2014 (6 mnd.): Konstituert sorenskrivar, Vest-Telemark tingrett
2010-2013:
Dommarfullmektig, Vest-Telemark tingrett
2005-2010:
 Rådgjevar, Olje- og energidepartementet