Gvammen – Sentrumsnær og innhaldsrik einebustad

Hjartdal er «kulturlandskapsbygda» med eit særmerkt og godt bevara kulturlandskap av nasjonal verdi. Både Tuddal og Hjartdal har sterke kulturtradisjonar knytt til folkemusikk og tradisjonshandverk. Den kjente felespelaren Knut Buen bur og verkar i Tuddal. Tekst henta frå heimesida til Hjartdal kommune. Vegforklaring Eigedomen ligg ved Hjartdalsvegen, rett ved matvarebutikken, ikkje så langt un…