Tjønnefoss – Innhaldsrik einebustad med to garasjar

Eigedomen ligg fint til ved riksveg 41 på Tjønnefoss, om lag 500 meter frå Tjørullkroa og seks kilometer frå Treungen sentrum. Det er privat avkøyrsel frå riksvegen. Nærområdet kan by på idylliske turområde for eksempel ved innsjøen Tjørull og langs den nedlagte jernbanelina. Området passar godt til både fotturar og sykling.